Typy akcií

Základní rozdělení akcií spočívá v rozdělení na dva druhy. Oba tyto druhy vyjadřují v podstatě totéž, avšak různými způsoby.

Zaknihované – tento typ akcií označuje takové, které jsou pouze zaznamenány v databázi Střediska cenných papírů (SCP). Jejich výhodou je, že mohou být vystaveny jak na jméno, tak na doručitele. Pokud jsou vystaveny na doručitele, je tak zajištěna anonymita vlastníka.
Listinné  – jak sám název napovídá, jedná se o akcie, které jsou v papírové podobě. Tyto akcie jsou vystaveny pouze na jméno. Toto vystavení zajišťuje tzv. rubopis, kde je uvedeno, kdy a komu tuto akcii její majitel prodal. 

Dále se akcie dělí podle typů. Nejznámější jsou obyčejné akcie, ty se nazývají kmenové. S těmi se běžně setkáváme na obchodní trzích. Dále existují akcie jsou prioritní, které jejímu majiteli zaručuje právo na přednostní výplatu dividendy. To je samozřejmě výhodné, protože tím se z akcie stává cenný papír s fixním výnosem. Dalším typem akcií jsou zlaté, nebo-li zakladatelské, které svému majiteli zaručují větší hodnotu jeho hlasu na valné hromadě. Obvykle to bývá 100 hlasů oproti normálnímu jednomu hlasu. Požitková akcie je zvláštním typem. Zajišťuje totiž pouze majetková práva. Dále jste se možná někdy setkali s pojmem zaměstnanecká akcie. To je typ nepřevoditelné akcie upsané na jméno konkrétního zaměstnance akciové společnosti.