KML_FLASHEMBED_PROCESS_SCRIPT_CALLS

květen 2013 Archive

  • Ebitda je zkratka pro “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, což přeloženo znamená “zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizací”.

    Ebitda

    Ebitda je zkratka pro “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, což přeloženo znamená “zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizací”.

    Continue Reading...