Finanční analýza

Součástí fundamentální analýzy je tzv. finanční analýza. Finanční analýza je ekonomické vyhodnocení finanční situace podniku, na základě veřejně dostupných dat, které se vzájemně porovnávají pomocí tzv. finančních ukazatelů.

Finanční analýza

Nejdůležitějším zdrojem finanční analýzy jsou účetní informace, které by každá akciová společnost měla mít na svých stránkách. Obchodník si pak vybere ty, které ho nejvíce zajímají a vyhodnotí je. Výsledky finanční analýzy jsou vhodné také pro mezipodnikové srovnání (anglicky ,,benchmarking”), takže obchodník snadněji zjistí, která společnost je na tom finančně lépe. Hlavní finanční ukazatele jsou dnes veřejně dostupné na všech seriozních internetových stránkách, které mají co do činění s akciemi. Finanční analýza jako taková je relativně rozsáhlá a zahrnuje více informací než potřebuje investor. Zde se zaměříme pochopitelně na ty, které jsou pro investory nejdůležitější.

Kde hledat finanční ukazatele?

Podrobné informace o jednotlivých akciích na většině stránkách naleznete nejčastěji v sekci ,,stock screener“, kde jsou zároveň vybrány i ty nejdůležitější finanční ukazatele. Skvělé stránky, které lze jedině doporučit v souvislosti s ukazateli finanční analýzy jsou tyto:

Stock screener na Google Finance

Stock screener na Google Finance

O nejdůležitějších finančních ukazatelích, které investoři sledují, si můžete přečíst zde.