Co to jsou dividendy?

Dividenda je podíl na zisku, který akciová společnost vyplácí svým vlastníkům v případě, že prosperuje. Rozhodnutí o vydání dividend  a její výši závisí na rozhodnutí valné hromady společnosti. Obvykle se stanovuje nějaká pevná částka za jednu akcii.

Kromě výše dividendy rozhoduje valná hromada i o tzv. rozhodném datu. To je den, ve kterém musí akcionář vlastnit danou akcii, aby získal právo na vyplacení dividendy. Z hlediska vyplacení dividendy není vůbec rozhodující, jak dlouho předtím akcionář akcii vlastní, či jak brzo poté jí prodá. Pro den po rozhodném dni se používá termín ex-date či  ex-dividend. Stanovení rozhodného data má velký vliv na tržní cenu akcie. Během tohoto dne obvykle klesne tržní cena akcie právě o vyplácenou dividendu.

Pro investora je výhodné nakoupit akcii s vysokým dividendovým výnosem (to je poměr mezi dividendou a cenou akcie). Vysoká rozkolísanost trhů totiž v poslední době dělá tradiční strategii „nakoupit levně a prodat draze“ stále obtížnější, proto je investování do dividendových akcií dobrý způsob, jak snížit rizikovost investice. Tato investice není tolik závislá na kolísání ceny akcie. Příklady největších dividend vyplácených americkými společnostmi během roku 2012 z Google Finance:

Nejvyšší dividendy za rok 2012 v US

Nejvyšší dividendy za rok 2012 v US