Co je to akcie?

Akcie je cenný papír, jehož nákupem získává vlastník několik práv.

První právo je právo majetkové a dalším je právo rozhodovací.

Majetkové právo držitele akcie spočívá v nároku na výplatu dividendy. Dividendy jsou akcionářům vypláceny na základě hospodaření firmy. V případě, že se firmě daří, může dojít k vyplácení dividend. O tom, kdy a v jaké výši budou dividendy vypláceny, rozhoduje představenstvo valné hromady.

Právo rozhodovací umožňuje vlastníkovi rozhodovat o budoucnosti firmy v případě, že má minimální stanovený počet akcií pro účast na valné hromadě a drží je v tzv. rozhodný den. Pro spekulanty nemá toto právo velký význam.

Kapitálové zhodnocení

Dalším a většinou hlavním důvodem pro nákup akcií bývá kapitálové zhodnocení. Tím je dán rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou akcie. V případě, že je prodejní cena akcie vyšší než nákupní, dosáhli jsme kapitálového zhodnocení.

Pokud sečteme kapitálové zhodnocení a dividendový výnos, dostaneme tzv. celkový akciový výnos.

Od této částky ještě musíme odečíst poplatky. Výše poplatku může velmi ovlivnit výši vašeho výsledného zisku. Zpravidla se liší v závislosti na jednotlivých brokerských společnostech. Velmi nízké poplatky v České republice nabízí společnost LYNX.

Růst ceny akcií je závislý nejen na hospodaření firmy, ale také na celkové hospodářské situaci státu a dokonce na hospodaření světové ekonomiky. Výborným příkladem je velký propad na světových burzách 2008. Jako příklad si uveďme akcie Erste bank. Jak je vidět, došlo k velkému propadu ceny akcií právě na základě globální bankovní krize. Abychom byli schopni tyto propady předpovídat, musíme znát jednotlivé metody analýzy trhu. Budeme se jim věnovat v následujících článcích.