IPO – Primární úpis

IPO – primární úpis je transakce, při které se poprvé prodávají (upisují) akcie společnosti, která se chystá vstoupit na burzu.

Většinou je zvolen pouze jeden velký upisovatel (občas více), který IPO provádí. Ten poté stanovuje cenu akcie při úpisu.

Cena akcie je odvozena od celkového stavu společnosti a její majetkové hodnoty, jelikož má upisovatel právo nahlížet do všech dokumentů.

Primárního úpisu mají zpravidla právo zúčastnit se pouze privátní klienti upisující banky. Tedy obyčejný investor, byť by byl i klientem upisovatele z naprosté většiny případů nemá šanci si akcii koupit v primárním úpisu.

Proč je primární úpis (IPO) zajímavý? Protože cena akcie v něm je ohodnocena reálnými veličinami, tedy skutečnou hodnotou firmy. Víme, ale že na burze fungují ještě další vlivy, které cenu akcie zvedají (např. spekulace, nálada vlastnit daný titul, oblíbenost značky, atd.). Dá se tedy očekávat, že cena po započetí obchodování akcie na burze bude vyšší a zpravidla tomu tak je.

Při prvním obchodování se obchoduje vlastně jen s již drženými akciemi a investoři pokud chtějí koupit od někoho, kdo již akcie drží, musí zvednout cenu. V prvním týdnu obchodování akcie není možný short selling.

 

Úpis (IPO) Twitteru

Z nedávných primárních úpisů jste si jistě mohli povšimnout vstupu společnosti Twitter na burzu, jejíž upisovatelem byla banka Goldman Sachs. Upisovací cena Twitteru byla 26 USD. Po započetí obchodování cena vyletěla až na 50 USD a zkorigovala poté opět na ~44 USD. Kam cena půjde dál, je otázkou, bude následovat vzor společnosti Facebook nebo bude vývoj úplně jiný?

Twitter IPO